REKLAMACJA TOWARU - Jak zareklamować produkt?

W przypadku pytań i wątpliwości skontaktuj się z nami pod adresem: sklep@jmbdesign.com.pl

 1. Wydrukuj formularz reklamacyjny wypełnij i załącz wraz z dowodem zakupu do reklamowanego produktu, skorzystanie z wzoru formularza nie jest obowiązkowe
 2. Możesz także opisać samemu reklamację uwzględniając następujące zalecenia:
  • Informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • Żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  • Dane kontaktowe składającego reklamację
 3. Prosimy o wysłanie reklamowanego produktu na adres:

  JMB DESIGN
  ul. Wejherowska 71
  84-240 Reda


  lub dostarczenie do jednego z naszych salonów - adresy dostępne na stronie: https://sklep.jmbdesign.com.pl/nasze-salony
 4. W przypadku klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia reklamowanego produktu ponosimy my, w innym przypadku klient.
 5. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.
 6. W przypadku uznania reklamacji, zostanie spełnione roszczenie reklamacyjne zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rękojmi.

WAŻNE:

 • Prosimy o nie przesyłanie paczek za pobraniem
 • Wybierz pewny sposób dostarczenia przesyłki: osobiście, kurierem, lub nadając paczkę z potwierdzeniem nadania jako paczkę priorytetową

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: UOKiK - Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)

Wzór formularza reklamacyjnego